Committee

APAGE Board Committee

Chairman of Board of Trustees
Chyi-Long Lee [Taiwan]
President
Zhiqing Liang [China]
President-Elect
Shigeo AKIRA [Japan]
Immediate Past President
Wachyu Hadisaputra [Indonesia]
Treasurer
Keen Whye Lee [Singapore]
Secretary General
Chih-Feng Yen [Taiwan]
Deputy Secretary General
Veerapol Khemarangsan [Thailand]
Vice Secretary General
Chong Kiat Khoo [Singapore]
Ichnandy Arief Rachman [Indonesia]
Chen-Ying Huang [Taiwan]
Hsin-Hong Kuo [Taiwan]
Founding Board
Prashant Mangeshikar [India]
Keen Whye Lee [Singapore]
Yasuyoshi HAYASHI (Lin-Bao Liang) [Japan]
C.Y. Liu [U.S.A.]
Felix Wong [Australia]
Joo-Hyun Nam [Korea]
Pong Mo Yuen [Hong Kong]

Local Organizing Committee

Congress-Chairman
Shigeo AKIRA
Vice Chairman
Mitsuru SHIOTA
Yasuyoshi HAYASHI (Lin-Bao Liang)
Scientific Committee-Chairman
Yutaka OSUGA
Secretary General
Masao ICHIKAWA
Vice Secretary General
Shigeru MATSUDA
Masafumi TOYOSHIMA
Honorary-President
Osamu TSUTSUMI
Honorary-Chairman
Masaaki ANDOU
Honorary-Adviser
Yoshiyuki IWATA
Hiroshi HOSHIAI
Yasunori YOSHIMURA
Takao FUKAYA
Toshiyuki TAKESHITA
Momoyo SUGIMOTO

Organizing Committee

Committee Chairman Vice Chairman Member
Scientific Committee Yutaka OSUGA Hironori ASADA
Mari KITADE
Hiroaki KOBAYASHI
Hirotaka NISHI
Tsukasa BABA
Juichiro SAITO
Satoshi TANIMURA
Yasuhisa TERAO
Tomonori HADA
Osamu HIRAIKE
Fund-Raising Committee Tasuku HARADA Masahiro ITO
Yukihiro TERADA
Satoru KYO
Tetsuya ISHIKAWA
Fuminori TANIGUCHI
Hirotaka MASUDA
Keiji KURODA
Medical and Engineering Partnerships Committee Takuma FUJII Aikou OKAMOTO
Hiroshi FUJIWARA
Yoshihito YOKOYAMA
Kuniaki OTA
Iwaho KIKUCHI
Michio KITAJIMA
Shigenori HAYASHI
Takashi MATSUMOTO
Hospitality Committee Osamu NISHII Yasuyuki ASAKAWA
Kaneyuki KUBOSHIRO
Mikio MOMOEDA
Yukiyo KUMAZAWA
Takako TOBIUME
Yoshihiro NISHIOKA
Minoru NAKABAYASHI
Mari NOMIYAMA
Public Relations Committee Jo KITAWAKI Ryo KONNO
Hisashi NARAHARA
Akira FUJISHITA
Tomoyuki KUSUMOTO
Yasushi KOTANI
Rikiya SANO
Yuichiro MIYAMOTO
Yasuki KOYASU
Finance Committee Mineto MORITA Tsutomu HOSHIBA
Tsuyshi YAMASHITA
Akihiko WAKATSUKI
Hiroe ITO
Hiroshi YOSHIDA
Osamu YOSHINO
Shinichirou WADA
Academic Committee Takashi MURAKAMI Masahide OHMICHI
Hiroaki SHIBAHARA
Mikio MIKAMI
Hiroshi ISHIKAWA
Kaori KOUGA
Eiji KOBAYASHI
Atsushi FUKUI
Masayoshi NOMURA
Ceremony Committee Daisuke AOKI Nagamasa MAEDA
Etsyko MIYAGI
Haruki NISHIZAWA
Chiaki IZUMIYA
Yukihoro KOBORI
Akiko TAKASHIMA
Keiko MEKARU
Kouta UMEMURA
Education Committee Masaki MANDAI Jun KUMAKIRI
Yoshito TERAI
Masanori MARUYAMA
Masanori ISOBE
Yoshiaki OTA
Hiroyuki KANAO
Izumi KUSUKI
Toshimichi OKI
Ethics Committee Yoshimitsu RYO Akira IWASE
Masanori KANEUCHI
Hiroshi HUNAMOTO
Tetsuya HIRATA
Yasuhiro YAMAMOTO
Zen WATANABE
Imari DEURA
Eiji KONDO