• Home
  • Greeting
  • About JKJM2022
  • History of JKJM
  • Organizing Committee
  • Program
  • Registration
  • Call for Abstracts
  • Venue
  • Accommodation
  • Link

ACS2020

Organizing Committee

Active President of JKJM2022   Kishiko SUNAMI
Senior Observer   Yoshiaki NAKAI, Kaoru OGAWA
General Secretary   Hirokazu SAKAMOTO

Local Organizing Committee

Kazuaki CHIKAMATSU
Katsumi DOI
Shigeharu FUJIEDA
Hirotaka HARA
Yasuaki HARABUCHI
Shinichi HARUNA
Shigeru HIRANO
Akihiro HOMMA
Arata HORII
Hiroshi HOSHIKAWA
Muneki HOTOMI
Masamitsu HYODO
Katsuhisa IKEDA
Tetsuo IKEZONO
Hidenori INOHARA
Ken ITO
Hiroshi IWAI
Seiji KAKEHATA
Kenichi KANEKO
Yukio KATORI
Ryo KAWATA
Hideyuki KAWAUCHI
Tadashi KITAHARA
Hitome KOBAYASHI
Izumi KOIZUKA
Hiromi KOJIMA
Yuichi KURONO
Atsushi MATSUBARA
Hiroyuki MINETA
Takaki MIWA
Shingo MURAKAMI
Shigeyuki MURONO
Kensei NAITO
Takashi NAKAGAWA
Ken-ichi NIBU
Hiroshi NISHINO
Kazunori NISHIZAKI
Yoshihiro NOGUCHI
Manabu NONAKA
Kaoru OGAWA
Nobuo OHTA
Kenji OKAMI
Kimihiro OKUBO
Koichi OMORI
Nobuhiko ORIDATE
Yorihisa ORITA
Takeshi OSHIMA
Koichiro SAITO
Masafumi SAKAGAMI
Hiroaki SATO
Takeshi SHIMIZU
Akihiro SHIOTANI
Hideo SHOJAKU
Michihiko SONE
Hideaki SUZUKI
Mikio SUZUKI
Kenichi TAKANO
Noriaki TAKEDA
Sachio TAKENO
Kazuhiko TAKEUCHI
Tetsuya TONO
Kiyoaki TSUKAHARA
Takeshi TSUTSUMI
Hirohito UMENO
Shin-ichi USAMI
Kota WADA
Takechiyo YAMADA
Hiroshi YAMASHITA
Taku YAMASHITA
Tatsuya YAMASOBA
Tomokazu YOSHIZAKI

Senior Advisory Members

 

Advisory Board Members

Japan
Yasuo HISA
Iwao HONJO
Hiroshi HOSOI
Toshimitsu KOBAYASHI
Hiroshi MORIYAMA
Yoshiaki NAKAI
Haruo TAKAHASHI
Sugata TAKAHASHI
Toshiaki YAGI
Korea
Sun O CHANG
Joong Saeng CHO
Yong Beom CHO
Kyong Myong CHON
Won Pyo HONG
Hee Nam KIM
Kwan Taek NOH
In Yong PARK
Chang Sup SEONG
  Japan
Akihiro HOMMA
Hidenori INOHARA
Yuichi KURONO
Kaoru OGAWA
Koichi OMORI
Kishiko SUNAMI
Tatsuya YAMASOBA
Korea
Yang Sun CHO
Eun Chang CHOI
Sung Hwa HONG
Jung Soo KIM
Byung Don LEE
Ki Sang RHA
Hwan Jung ROH
Kyung TAE